Yasal Uyarı
Disclaimer

Bu siteyi kullandığınız taktirde aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmaksızın tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaksınız.

http://www.imkar.com.tr sitesinde yer alan tüm bilgiler, fotoğraflar, tablolar ve listeler İMKAR YAPI Ltd. Şti. firmamızın KENDİSİNE AİT VE TESCİLLİ içeriğidir. Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla bu internet sitesinde yayınlanmıştır..

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler İMKAR YAPI’nın yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Siteye erişim serbest ve anonimdir. Bilgiler yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda revize edilecektir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; İMKAR YAPI’den önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konuda tüm haklara sahiptir.

 Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

İMKAR YAPI, web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

İMKAR YAPI web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhütü içermemektedir.

Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

İMKAR YAPI, web sitesine veya sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü İMKAR YAPI firmasını hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine İMKAR YAPI hiçbir yükümlülük altına sokmaz.

Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca "icap" olarak kabul edilemez olup, İMKAR YAPI firmasını bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı İMKAR YAPI firmasına aittir. İMKAR YAPI yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Sitenin içeriği T.C.K. 525. maddesi başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı kanun ve tüm yasal mevzuat koruması altındadır. Yukarıdaki yazılı İMKAR YAPI firmasına ait telif haklarının kullanıcı tarafından direkt veya dolaylı olarak ihlali durumunda, İMKAR YAPI firması 150.000 USD tazminat hakkını saklı tutmaktadır. 

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda,Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de İstanbul-Türkiye'den yürütülecektir.When you used this website, you will be deemed to having accepted the following conditions including but not limited for all purposes and as the case may be.

All information, photos, tabled and lists given in http://www.imkar.com.tr are owned by İMKAR YAPI Ltd. Şti and it’s proprietary content of İMKAR YAPI Ltd. Şti.  All information on this website offered only for the purpose of informing the user.

Users may use information and documents only for the purpose of obtaining information. Information hereof cannot be copied, distributed, hired, reproduced, made somebody use with sub-license, changed, kept for future use and used for commercial purposes wholly or partially without written consent of İMKAR YAPI Ltd. Şti. Access to website is free and anonymous. Information are valid as of the publication time. However, all information will be revised where  necessary. In regard to revision or correction of information given in this site; İMKAR YAPI Ltd. Şti is the sole authority which will perform processes such as revision, modification, correction and removal of information on the site at any time without any notice and İMKAR YAPI Ltd. Şti has all rights in this regard.

Distortion of any information in any way on this website will cause any criminal legal proceeding.
İMKAR YAPI does not accept any responsibility due to loss and/or damages arising or to arise from information published in website or processes based on information or the failure to access website.
 
Publishing of İMKAR YAPI website does not any commitment for any person and/or entity in any matter.
 
Responsibility related with all decisions to be taken under the light of information given in website belongs to the person who visits the website.
 
İMKAR YAPI cannot be held responsible for direct or indirect loss or damages which may arise from entering into website information accessed by connecting to website or from website or use of these information.
 
İMKAR YAPI cannot be held responsible for the failure to update information given in the website in such way which will contain accuracy due to various reasons, delay in revision, probable error or deficiency in the website. Availability of date regarding updating does not put İMKAR YAPI under any liability on contrary to stated points.
 
Information given in the website cannot be accepted as "requisition" pursuant to legislation, they do not have a binding effect on İMKAR YAPI.
 
Copyright of information or statements given in this website belongs to İMKAR YAPI (designs, images, logo, etc.) They cannot be used without written consent of İMKAR YAPI.
 
Content of website is under the protection of Turkish Penal Code numbered 5486 and all legal legislation, notably Turkish penal Code numbered 525. In case of direct or indirect infringement of copyright by users, İMKAR YAPI  company reserves the right to get $150,000 for compansation .
 
In disputes which may arise from use of information in website and its content, Turkish Legal Warning text shall be based on, İstanbul Courts and execution offices are competent. Procedures will be conducted from İstanbul -Turkey.